Sydafrika

Sydafrika ligger på den afrikanska kontinentens sydligaste del, och gränsar till Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Swaziland och Lesotho. Lesotho är helt omringat av Sydafrika.

Sydafrika är till ytan ungefär dubbelt så stort som Frankrike och inkluderar många olika naturtyper. Landet har 11 officiella språk och många olika etniska grupper lever inom Sydafrikas gränser. Landets ekonomi är den starkaste i Afrika.

elefanter sydafrika

Viktiga städer

Den administrativa huvudstaden för Sydafrika är Pretoria. Den lagstiftande församlingen har sitt säte sig i Cape Town, medan högsta domstolen ligger i Bloemfontein. Sydafrikas mest folkrika stad är ingen av dessa tre, utan Johannesburg (”Joburg”) vars storstadsområde år 2019 hade ungefär 10,5 miljoner invånare. Av dessa bodde ungefär 5,6 miljoner i själva staden och resten i kringliggande stadsnära områden.

Kort info om Sydafrika

  • Areal: 1,219,912 kvadratkilometer, varav 4,620 km² är vatten
  • Befolkning: Uppskattningsvis 59,3 miljoner för år 2020
  • Valuta: Rand (ZAR)
  • Största språken: Engelska, Afrikaans, Zulu
  • Största religionen: Kristdendom (circa 68% av befolkningen)
  • Elektricitet: 220-240V, 50HZ
  • Tidszon: UTC+2
  • Landskod: 27
  • Toppdomän: .za

Säkerhet

Jämfört med Sverige sker det fler våldsbrott och trafikolyckor i Sydafrika. Svenska utrikesdepartementet rekommenderar att du är uppmärksam och försiktig, särskilt i trafiken, efter mörkrets inbrott och när du hanterar pengar eller värdesaker.

Protestmarscher och liknande kan utan förvarning uppstå var som helst i Sydafrika. Undvik områden där protester pågår. Följ den lokala nyhetsrapporteringen.

Stanna inte för att hjälpa personer/bilar som verkar ha problem vid vägkanten. Om du vill hjälpa till, gör det genom att rapportera situationen till polisen.

Att uppleva Sydafrikas enastående natur

Sydafrikas är ett stort land och här finns många olika naturtyper att uppleva.

capetown

Inlandet

Sydafrikas inland består av en flak och vidsträckt platå vars höjd varierar från circa 1000 meter höver havet till 2,100 meter över havet. Platån är som högst i öster och sluttar därifån svagt ned i både nordling och västlig riktning, och med lite mer påtaglig sluttning mot syd och sydväst. Denna vidsträckta platå omgärdas av de långsträckta branter som utgör The Great Escarpment. Den östra delen av dessa branter heter Drakensberg, och det är här som branterna är som högst.

Regionen Great Karoo utgörs av den del av Sydafrikas inlandsplatå som ligger i syd och sydväst, plus det anslutande låglandet. Detta är ett glesbefolkat område där naturen domineras av buskskog. I norr övergår Great Karoo till det ännu torrare Bushmanland, som i sin tur ger plats åt Kalahariöknen i nordvästra Sydafrika.

Den högsta delen av inlandsplatån kallas för Highveld. Här kommer det förhållandevis mycket nederbörd och många av landets stora kommersiella jordbruk ligger här.

Vilken är Sydafrikas högsta punkt?

Den högsta bergstoppen i Sydafrika är toppen av Mafadi, som befinner sig 3 450 meter över havet. Mafadi ligger i Drakensberg.

Kusten och kustnära områden

Sydafrikas kust är över 2500 km lång och vänder sig mot både Atlanten och Indiska Oceanen. Området där dessa två vattenmassor möts är en populär turistdestination, både på land och till havs.

Limpop, Mpumalanga och Kruger National Park

Kustlandet sträcker sig från havet till the Great Escarpment. Om vi tar avstamp i nordöst och rör oss medsols hittar vi låglandsprovinserna Limpop Lowveld och Mpumalanga Lowveld. Här är det betydligt varmare än uppe på den Sydafrikanska platån, och jordbruket är inte lika intenstivt som i höglandet. Den berömda Kruger National Park, som till ytan är över 19,600 kvadratkilometer, ligger i provinserna Limpopo och Mpumalanga.

Subtropiskt klimat i KwaZulu-Natal

När vi rör oss söder från låglandet kommer vi till områden som får mer nederbörd. Här ligger provinsen KwaZulu-Natal, som delvis (särskilt nära kusten) karaktäriseras av ett varmt och fuktigt subtropiskt klimat, och den typ av djur- och växtliv som är anpassat för sådana förhållanden.

Strutsfarmarland i Little Karoo

I den del av kustlandet som ligger nederför den södra och sydvästra delen av The Great Escarpment hittar vid Little Karoo, cirka 400-500 m ö h, mellan The Great Escarpment och Cape Fold bergen. I Little Karoo blandas halvöken med buskskog, utom allra närmast Swartberg Mountains där det faller mer nederbörd. Little Karoo är berömt för sina många strutsfarmer.

The Garden Route

The Garden Route är en 300 km lång del av Sydafrikas sydöstra kust som blivit berömd för sin grönskande och mycket artrika natur. Kustklimat råder, och här finns gott om floddeltan, våtmarker och insjöar. The Garden Route ligger mellan Cape Fold bergen och havet och får jämförelse mycket regn. Det är här vi hittar Sydafrikas största skogar med inhemska trädslag.

Medelhavsklimat på Kaphalvön

På Kaphalvön (Cape Peninsula), som är omgärdad av Atlanten på tre sidor, råder Medelhavsklimat. Kaphalvön med omnejd är en av få delar av Afrika söder om Sahara som får en huvuddel av sitt regn under vintersäsongen.

Spektalkulär blomning tack vare vinterregn

Kustlandsbältet som ligger norr om Kaphalvön avgränsas av Cape Fold bergen i öster, fram till circa 32:a breddgraden då The Great Escarpment tar vid. Den södra delen av denna region heter Swartland och Malmesbury Plain, och här ligger en jordbruksbyggd där det odlas mycket vete. Den norra delen av regionen heter Namaqualand, och här blir naturen allt torrare i takt med att vi rör oss mot floden Orange. Det lilla regn som trots allt faller här brukar komma i Augusti-Septemer, och leda till att enorma vilda fält ögonblickligen böjar blomstra vilket har blivit en omtyckt turistdestination.

Prince Edward Islands

Den lilla skärgården Prince Edward Islands, som ligger i den subarktiska delen av Indiska oceanen, tillhör Sydafrika. Den enda befolkningen i skärgården är de personer som bemannar en forskningstation som samlar in meteorologisk och biologisk information för South African National Antarctic Programme. Skärgården Prince Edward Islands har varit ett Special Nature Reserve sedan år 2003 och Marine Protected Area sedan 2013.